Tjänster

Vi på Energy First brinner verkligen för fastigheter och energiteknik för att hitta lösningar som kan sänka energianvändningen och värna om våran miljö. Samt med över 16 års erfarenhet har vi samlat på oss massor av kunskaper som kommer eran fastighet till nytta. Sammanfattningsvis är vi er kompletta partner inom energiteknik med vårt tjänsteutbud enligt sammanfattning nedan.

Komplett partner inom energiteknik

Certifierad energiexpert

Personlig och snabb service

Energieffektivisering

Inledningsvis utför vi utredningar för energieffektivisering till alla typer av byggnader och utgår från Hallands län. Samtidigt med vår kunskap säkerhetsställer vi att ni får en väl utförd utredning på er byggnad och dess potential till energibesparing och samtidigt uppfylla ställda myndighetskrav.

Energiberäkning

Vidare genomför vi energibalansberäkningar för villor, flerbostadshus och lokaler som uppfyller ställda krav. Följaktligen, om ni har kvar på att genomföra en energiberäkning enligt BBR så står det angivet i eran kontrollplan.

Energideklaration

Även om ni ska sälja ert hus eller kanske ni vill veta vilka energibesparingar er bostadsrättsförening kan göra? Då är en energideklaration ett bra underlag när beslut fattas rörande en fastighets energianvändning. Även enligt svensk lag ska varje svensk fastighet (med vissa undantag) ha en aktuell energideklaration som är giltig i 10 år.

Dagsljusberäkning

Dessutom är frågan om dagsljuset i våra båstäder och lokaler ett krav från kommunen där vi genomför dagsljusberäkningar. Vidare säkerställer vi genom simulering att byggnaden når en dagsljusfaktor på 1% som är krav enligt Boverket (BBR).

Miljöcertifiering

Också om ni är ute efter en miljöcertifiering till er byggnad för att höja marknadsvärdet eller att det är krav från kommunens marktilldelning? Oavsett hjälper vi er med att samordna ert projekt för att certifiera byggnaden. Även genomför vi samtliga beräkningar för energi, effekt och klimat till certifieringen. Med andra ord så är vi en komplett part som kommer hjälpa er från start till mål.

Lufttäthetsprovning

Vidare så utför vi lufttäthetsprovning för villor, flerbostadshus och lokaler inom Halland och Västra Götalandsregionen enligt branschstandard. Med andra ord följer vi regelverket ByggaL och provningsstandarden ISO 9972 när vi utför vårat arbete. Avslutningsvis, om ni har krav på att genomföra en lufttäthetsprovning så står det angivet i eran kontrollplan.

Övriga tjänster

Förutom ovanstående tjänster så erbjuder vi även kringtjänster som vi har samlat här, som så klart går utmärkt att beställa separat! T.ex. så erbjuder vi temografering, beräkning av köldbryggor, utredning av inomhusklimat, förstudie av solceller m.m. Men via våra samarbetspartners så kan vi erbjuda ett ännu bredare utbud av tjänster, så tveka inte att fråga oss om era behov.

För mer information om våra tjänster

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan