Energieffektivisering

Vi på Energy First utför utredningar för energieffektivisering till alla typer av byggnader och utgår från Varberg i Hallands län. Samtidigt med vår kunskap och över 16 års erfarenhet säkerhetsställer vi att ni får en väl utförd energiutredning på er byggnad. Det leder till att byggnaden kan nå sin möjliga potential till energibesparing och samtidigt uppfylla ställda myndighetskrav.

Certifierad energiexpert

Personlig service

Utgår från Varberg i Hallands län

Varför energieffektivisera?

Med stigande priser på el och en osäker energimarknad så har det medfört att många fastighetsägare nu behöver tänka om på flera sätt hur våra byggnader använder energi. För det första så gäller det att se över möjligheterna till att sänka energianvändningen i byggnaden. För det andra så behöver man se över när man använder energin över dygnet i byggnaden, speciellt nu när det är vanligt med både timtaxa för energi och effekt taxa. Och sist men inte minst så blir investeringen för en energieffektivisering avbetalad snabbare när priser på energi och effekt är höga som de är nu jämfört med hur det var för några år sen.

Certifierad energiexpert

Vi är certifierade av Kiwa som energiexpert och finns listade på Boverkets databas över certifierade energiexperter. För att understryka så är det ett krav för att upprätta energideklarationer till byggnader. Detta medför att vi har god kunskap om byggnadens energianvändning och där vi kan hitta åtgärdsförslag på energieffektiviseringar med kostnadsförslag och payoff. Framför allt så innebär det att ni kan känna er trygga med att vi vet vad vi gör.

Hur går en energieffektivisering till?

Oftast så inleder vi med ett platsbesök där energiexperten går igenom byggnadens tekniska utrymmen och ser över skicket på byggnaden i helhet där allt protokollförs med status och åtgärdsförslag. Dessutom går det bra i vissa fall att utreda byggnaden på distans när omfattningen är klargjord och allt underlag finns digitalt. Det leder till att kostnader kommer minska något då tid för platsbesöket inte behövdes.

Sammanfattningsvis beror det från fall till fall vad som blir bästa lösningen för er och som vi kommer komma fram till gemensamt i ett inledande samtal.

 

Energibesiktning

När vi gör ett platsbesök för en energieffektivisering så kallar vi det att vi gör en energibesiktning. Vilket innebär ett färdigt paket med besiktningspunkter som vi har tagit fram och som också går bra att skräddarsy efter kundens önskemål. Som ett exempel på vad som ingår i en energibesiktning är se över installationer, se över byggnadens skick, mäta temperaturer på värmesystem och rumsluft, termografering, förutsättning för solceller m.m.

Med det i åtanke så hittar vi den nivå som passar er om vad ni är intresserade av att ni vill undersöka med en energibesiktning.

Ekonomiskt stöd till energieffektivisering

Det finns till och från ekonomiskt stöd att söka för energieffektivisering till byggnader. Det vill säga så är det riksdagen som beslutar om omfattningen och innehåll av stöden, för vilka byggnader de gäller och hur länge de går att söka stöden. Detta medför att det gäller att vara uppdaterad med den senaste informationen om vilka stöd som finns och sedan agera skyndsamt medan stödet går att söka.

I det hela så hjälper vi er att se över vilka ekonomiska stöd som går att söka till eran byggnad.

 

Dessa stöd är beslutade av regeringen (2022-12-15)

Energieffektivisering i småhus 2023. Detta innebär att regeringen satsar 1,2 miljarder kronor över 3 år med start 2023. Därav bidragets syfte är energieffektivisering i småhus som värms upp med direktverkande el eller gas för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet.

Kontakta oss för offert!

Vi tar som regel fast pris för en energibesiktning. Däremot så förekommer det att vid stora utvecklingsprojekt att ett rörligt arvode mot budget är mer lämpligt. Därför är ni välkomna att kontakta oss så ger vi er en prismodell anpassat till erat projekt.

För mer information om energieffektivisering

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan