Din kompletta partner inom energiteknik

Vi på Energy first brinner verkligen för fastigheter och energifrågor. Tillsammans ser vi till att era fastigheter når sin fulla potential på ett effektivt och klimatsmart sätt.

Tidigt skede

I tidiga skeden sätts grunden för hur energianvändningen för en fastighet kommer se ut i framtiden. Att tänka igenom frågor kring energi- och miljömål både på bolagsnivå och för enskilda projekt är avgörande för att lyckas. Vi kan hjälpa er med rådgivning och vägleder till att nå era mål anpassat efter era förutsättningar

Projektering

I en projektering för ny- eller ombyggnad gäller det att kvalitetssäkra uppsatta energi- och miljömål. Vi hjälper er med att samordna energi- och miljöfrågorna i projektet och upprättar nödvändiga beräkningar för beslutsunderlag.

Byggskede

I byggskedet gäller det att stämma av att det byggs efter de uppsatta energi. och miljökraven. Det är lätt hänt att produkter och byggdelar byts ut till alternativ med sämre energiprestanda. Vi hjälper er med att samordna efterfrågan på plats genom kontroll, mätning och inventering av utförandet.

avel-chuklanov-IB0VA6VdqBw-unsplash v2 omskalad-min

Energiberäkningar

Idag ställs det höga krav på hus och fastigheter. Isolering, uppvärmning, och hur energi ur inomhusluften återvinns. Med en energiberäkning får du koll på vad fastigheten förbrukar. Vi arbetar efter Boverkets rådande krav BBR.

Energieffektiviseringar

Vi på Energy First har bred kunskap och erfarenhet ifrån energieffektivisering.

Vi arbetar tillsammans med er för att på bästa sätt ta fram lösningar för just er byggnad. Läs mer om hur vi kan hjälpa er.

Energideklaration med certifierad energiexpert
Tommy Schröder, energiexpert och delägare på Energy First

Vilka är vi?

Energy First är verksamma i hela Sverige med utgångspunkt ifrån Varberg. Lär känna oss lite mer under "om oss"

Hur kan vi hjälpa er fastighet att nå sin fulla potential?