Integritet & Cookies

På Energy First så värnar och respekterar vi din integritet enligt GDPR och skyddar dina personuppgifter som du med anförtroende har lämnat över till oss.

Om du vill veta mer eller har frågor och önskemål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss!

Vi följer GDPR

Vi värnar om din integritet

Vi respekterar dina rättigheter

1. Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.

Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, personnummer, telefon och e-postadress som du anger vid en kontakt med oss och för betalning via faktura.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. Vad används uppgifterna till?

Vi använder era personuppgifter till vårat arbete för att fullgöra lagliga förpliktelser samt spårning för direktmarknadsföring.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

 • Behandling är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.
 • Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Energy First och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
 • Behandling gäller i enlighet med samtycke som du som person lämnat till oss.

2.1 Kontaktuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska bedriva vår verksamhet och kontakt med våra kunder.

2.2 Att genomföra direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel via vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

2.3 Att fullgöra lagliga förpliktelser

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

3. Hur samlas uppgifterna in?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du själv lämnar uppgifter till oss vid ett uppdrag.

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vi samlar personuppgifter i följande verktyg:

 • Google analytics
 • Formulär på webbplatsen

 

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part.

Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler.

Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. Vi anonymiserar uppgifter i möjlig grad.

4. Till vem lämnas uppgifterna ut?

Vi använder dina personuppgifter inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden där de delas på ett säkert sätt.

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

5. Dina rättigheter?

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.

Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du oss på mail: info@energyfirst.se

Du får svar från oss inom 5 arbetsdagar.

Sammanfattningsvis så har du följande rättigheter om dina personuppgifter som vi har sparade:

 • Rätt till Information - Rätt till att veta när dina personuppgifter behandlas.
 • Rätt till Tillgång - Rätt till att veta om dina personuppgifter behandlas eller inte.
 • Rätt till Rättelse - Rätt till att rätta felaktiga uppgifter.
 • Rätt till Radering - Rätt att begära radering av dina personuppgifter- rätt att bli "glömd".
 • Rätt till Begränsning av Behandling - Rätt till att behandling av personuppgifter begränsas.
 • Rätt till att göra Invändningar - Rätt att ha invändning om dina personuppgifter och hur de behandlas.
 • Rätt till Dataportabilitet - Rätt att få ut dina personuppgifter

6. Vad är cookies?

På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

6.1 Olika typer av cookies

Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs.

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

6.2 Aceptera eller vägra cookies

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

6.3 Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.

För mer information om Integritet & Cookies

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan