Dagsljusberäkning

Vi på Energy First genomför dagsljusberäkningar för lokaler, flerbostadshus och småhus för redovisning av dagsljus till bygglov enligt Boverkets byggregler (BBR).

Genom simulering av dagsljus säkerställer vi att en dagsljusfaktor på 1,0% uppnås enligt BBR-krav, och vi kommer med åtgärdsförslag om BBR-kravet inte uppnås.

Enligt Boverkets byggregler

Dagsljusredovisning

Miljöbyggnads­certifiering

Varför ska du anlita oss?

Frågan om dagsljusredovisning av rum bli allt vanligare som ett krav för bygglov vid ny- eller ombyggnad av lokaler, flerbostadshus och nu även småhus.

Även att den förenklade metoden för att räkna på dagsljus med 10% glasarea i förhållande till golvarea börjar avslås som godkänd metod av kommunerna då förusättningarna enligt standarden ofta inte uppfylls.

Vi på Energy First simulerar dagsljus i ett program som heter IDA ICE, där vi bygger upp varje rum som ska utredas för dagsjus i en 3D-modell och som ger en betydligt större noggranhet av resultat än den förenklade metoden.

Detta medför att våran arbetsmetod för dagsljus kan hantera komplexa rumsgeometrier och som uppyller krav enligt BBR och även samtliga Miljöcertifieringar.

Våra kunder:

Powercell
Agera Fastigheter
SBC Sveriges BostadsrÑttscentrum

Vad menas med dagsljus?

Med dagsljus menas den synliga delen av globalstrålningen från himmelsvalvet, vilket avser det solljus som reflekteras i atmosfären, dock ej direkt solljus. Dagsljus är därför lika i alla riktningar.

I BBR definieras direkt dagsljus som ljus genom fönster direkt mot det fria. Indirekt dagsljus definieras som ljus från det fria som kommer in i rum utan fönster mot det fria.

Vilka ytor omfattas av dagsljuskraven?

Kravet på dagsljus gäller rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt. I bostäder innebär det att exempelvis utrymmen för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila omfattas.

Vilka byggnader omfattas av dagsljuskraven?

Kraven på dagsljus gäller för både bostäder och lokaler. I bostäder omfattas den typen av rum där man vistas mer än tillfälligt. Hygienutrymmen, garage och förrådsutrymmen är områden där man inte befinner sig i mer än tillfälligt och de omfattas då inte av dagsljuskraven.

För mer information om dagsljusberäkning

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.