Energideklaration med certifierad energiexpert

Ska du sälja ditt hus? Eller kanske vill ni veta vilka energibesparingar er bostadsrättsförening kan göra? En energideklaration är ett bra underlag när beslut fattas rörande en fastighets energianvändning. Enligt svensk lag ska varje svensk fastighet (med vissa undantag), ha en aktuell energideklaration. Också är energideklarationen giltig i 10 år.

Certifierad energiexpert

Snabb service & fast pris

Leverans i Halland & Västra Götalands län

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i en byggnads alla rum och ytor när det används. Energideklarationen registreras hos Boverket och innehåller bland annat information om energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, byggnadens fastighetsel och tappvarmvatten. Liksom förslag på åtgärder för att minska energiåtgången.

Det kan till exempel vara att installera snålspolande munstycken för att minska på användning av tappvarmvatten eller mer omfattande åtgärder som att byta hela uppvärmningssystemet mot ett modernare och energisnålare system.

Hur går en energideklaration till?

En energideklaration genomförs av en oberoende certifierad energiexpert på uppdrag av ägaren. Vidare för platsbesök så utgår vi från Hallands län och där vi inkluderar Västra Götaland inom vårat arbetsområde.

Så här går vår process på Energy First till:

 1. För det första så börjar vi med att samla in uppmätt energi för din byggnad så som el, fjärrvärme och kallvattenanvändning. Därefter så beräknar vi energianvändningen för byggnaden och ser vilken energiklass den får.
 2. Beroende på om byggnaden uppfyller dagens energikrav så behöver inget platsbesök göras, utan energideklarationen kan då färdigställas på distans.
 3. Vidare om byggnaden inte uppfyller dagens energikrav så planerar vi in ett platsbesök där en certifierad expert besiktar hela byggnaden. Det vill säga att vi som energiexpert går igenom byggnadens alla delar som påverkar energianvändningen.
 4. Avslutningsvis sammanställer vi en färdig energideklaration som redovisar byggnadens energiklass och konkreta åtgärdsförslag för att minska energiåtgången i din byggnad. Också så registrerar vi energideklarationen hos Boverket.

Vad innehåller en energideklaration?

En energideklarationen ska bland annat innehålla uppgifter om:

 • Den uppvärmda arean, kallad Atemp.
 • Energiklass och energiprestanda.
 • Vilket värmesystem bostaden har.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
 • Byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.
 • Om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte.
 • Eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.

Så här fungerar energiklassningen av byggnader

Energideklarationer som upprättas efter 1 januari 2014 ska innehålla en energiklassning. Vidare finns det sju energiklasser, A-G. Varpå dessa utgår från det krav på energianvändning som ställs på nya byggnader som uppförs idag.

Kort sagt står energiklass A för en låg energianvändning och G står för en hög användning. Jämförelsevis så ska ett nybyggt hus i dag klara energiklass C eller bättre för att uppfylla BBR-kravet.

Energideklaration vid försäljning

Om du ska sälja en fastighet måste du enligt lag ha en energideklaration som inte är äldre än 10 år. Energideklarationen talar om hur energieffektiv byggnaden är och gör det även lätt för köpare att jämföra energianvändningen i olika bostäder.

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att byggnaden har en giltig energideklaration. Även om du enbart säljer en del av en byggnad måste en energideklaration för hela byggnaden göras. När en bostadsrätt ska säljas så är det BRF:en som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration, men det är säljaren som ansvarar för att energiklassen visas i annonsen och att energideklarationen är bifogat i prospektet.

Därav om du behöver hjälp med att utföra en energideklaration så kan vi på Energy First hjälpa dig med det. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är ett grönt bolån?

För att bidra till minskad energianvändning erbjuder flera banker grönt bolån. Detta innebär att du som köper eller äger en byggnad med låg energianvändning kan få rabatt på din boränta. Där av med hjälp av en energideklaration så redovisar du byggnadens energianvändning och som du lämnar som underlag till din bank. I det fallet din byggnad inte uppfyller kravet för låg energianvändning till grönt bostadslån så behöver du göra åtgärder för att minska din energianvändning. Oavsett så leder en energieffektivisering inte bara till det bättre för miljön utan även för plånboken.

Hur får jag grönt bolån?

Det skiljer från bank till bank. Ofta behöver din villa, bostadsrätt eller fritidshus uppfylla minst ett av följande krav:

Vad behöver jag ha koll på vid beställning av en energideklaration?

När du väl har bokat tid är det viktigt att du som husägare förbereder dig. När du och energiexperten träffas går ni igenom saker som boendevanor, temperaturer och kända energitjuvar.

Bra att ha koll på innan energiexperten kommer hem till dig:

 • Fastighetsbeteckning
 • Byggår
 • Byggnadens energianvändning
 • Ritningar
 • Uppgifter om utförd OVK
 • Uppgifter om radonmätning

För mer information om energideklaration

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan