Energiberäkning

Vi på Energy First upprättar energiberäkning för villor, fritidshus, flerbostadshus och lokaler för bygglov, startbesked och verifiering till slutbesked. Samt med vår kunskap och över 16 års erfarenhet säkerhetsställer vi att ni får en korrekt energiberäkning som uppfyller ställda krav.

Vidare anges det i er kontrollplan eller via ett besked från kommunen om ni ska genomföra en energiberäkning enligt Boverkets byggregler (BBR). Oavsett så är ni välkomna att höra av er till oss så hjälper vi er!

Fast pris från 1890 kr

Snabb leverans

Personlig service

Varför ska du anlita oss?

Därför att vi utför energiberäkningar för bl a bygglov, slutbesked och miljöcertifieringar med enbart certifierad programvara för våra beräkningar som är TMF Energi, VIP-Energy och IDA ICE. Samtidigt följer vi ställda krav enligt din kommun och Boverkets byggregler (BBR). Ihop med våran erfarenhet på över 16 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen som medför det att ni kan känna er trygga med att vi vet vad vi gör.

En energiberäkning är något som ofta krävs vid ansökan om bygglov men kan även genomföras vid miljöcertifieringar eller kartläggning av en byggnads energianvändning. Följaktligen ställer BBR krav på kWh/m2 och år, installerad eleffekt och genomsnittlig värmegenomföringskoefficient. Detta leder till att det finns en del krav att hålla reda på och som ska förhålla sig till varandra.

Våra kunder:

Powercell
Agera Fastigheter
SBC Sveriges BostadsrÑttscentrum

Energiberäkning för Villa - Fast pris från 1890 kr inkl moms

Vi genomför energiberäkningar för villor och fritidshus mot gällande BBR-krav över hela landet och sammanfattar resultatet i en tydlig energirapport till fast pris från 1890 kr inkl moms.

Energirapporten redovisar all indata och resultat som kommunen efterfrågar för en energiberäkning till startbesked eller verifiering till slutbesked. Ni kan vara säkra på att inga kompletteringar kommer önskas från kommunen, vilket gör eran affär med oss till en smidig reda.

Energiberäkning för Flerbostadshus - Offert

Vidare genomför vi energiberäkningar för flerbostadshus mot gällande BBR-krav över hela landet och sammanfattar resultatet i en tydlig energirapport till fast pris.

Förutom att arbetsprocessen för energiberäkning av ett flerbostadshus ser liknande ut som för en villa, så är det vanligt att man går lite djupare i energiberäkningen för ett flerbostadshus. Detta beror på att dessa byggnader har ett större installationssystem och även berörs av VVC-förluster som kan vara en riktig energibov om den inte projekteras på rätt sätt. Även passa på att miljöcertifiera ett flerbostadshus kan vara en god affär för att höja marknadsvärdet med möjlighet till att ta ut högre hyror.

Avslutningsvis så hjälper vi er att hitta rätt nivå anpassat till eran ambition och ta fram en energiberäkning till erat projekt.

Energiberäkning för Lokalbyggnader - Offert

Vi genomför även energiberäkningar för lokalbyggnader så som lagerlokaler, kontor, förskolor, idrottshall, mataffär m.m. mot gällande BBR-krav över hela landet till offert.

En energiberäkning för en lokal är mer omfattande att uföra jämfört med en villa och flerbostadshus. Detta beror på den breda variation av vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i lokalen och hur lokalens utformning ser ut gällande byggnadens design och tekniska installationssystem.

Även så blir det mer och mer vanligt att fastighetsägare bygger för en lägre energianvändning än vad som ställs i BBR-kravet och ofta i form av en miljöcertifiering. Oavsett vilka energi- och miljökrav som ni vill sträva efter med eran byggnad så hjälper vi er!

Indata till energiberäkning

Som indata till energiberäkning för villor och flerbostadshus behövs följande indata enligt punktlistan nedan. Medan för lokalbyggnader så behövs det mer detaljerad indata för hur installationerna är dimensionerade i effekt, luftflöden respektive rum och drifttider. Därav så bedömer vi nivån på indata beroende på projekt och specificerar vad ni behöver ta fram för underlag till energiberäkningen.

– Ort
– Fastighetsadress och fastighetsbeteckning
– Bygglovshandlingar som visar plan, sektion och fasad.
– U-värden på konstruktioner och konstruktionsritningar.
– Uppvärmningskälla som fjärrvärme eller värmepump.
– Uppvärmningssystem som golvvärme eller radiatorer.
– Ventilationssystem som FTX eller frånluft.

För mer information om energiberäkning

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan