Lufttäthetsprovning

Vi på Energy First genomför lufttäthetsprovning för villor, flerbostadshus och lokaler inom Halland och Västra Götalandsregionen med utgångspunkt från Varberg enligt branschstandard. Med andra ord följer vi regelverket ByggaL och provningsstandarden ISO 9972 när vi utför vårat arbete.

Därav om ni har krav på att genomföra en lufttäthetsprovning anges det bland annat i eran kontrollplan. Oavsett om ni har några frågor så tveka inte att höra av er till oss!

Diplomerad lufttäthetsprovare

Snabb service & fast pris

Leverans i Halland & Västra Götalands län

Varför ska du anlita oss för lufttäthetsprovning?

För det första utför vi lufttäthetsprovning för bl a slutbesked och kontrollprovning under byggtiden där vi använder enbart kalibrerad utrustning i vårat utförande. För det andra så har vi har dessutom över 16 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen med stor erfarenhet av energiområdet. Sammanfattningsvis så vet vi hur viktigt det är med en lufttät byggnad för att uppnå en god energiprestanda och en hälsosam byggnad.

En lufttäthetsprovning är något som ofta krävs i ett bygglov av kommunen men är också nödvändigt för lågenergihus och vid miljöcertifieringar av en byggnad. Oavsett vilket krav som ställs så har vi koll på alla regelverk som gäller.

Våra kunder:

Powercell
Agera Fastigheter
SBC Sveriges BostadsrÑttscentrum

Krav på byggnadens lufttäthet?

BBR ställer krav på att byggnader under 50m² ska ha ett högsta luftläckage på 0,6 l/sm² (vid 50 Pa tryckskillnad), medan byggnader över 50m² inte har ett direkt krav på lufttäthet utan har istället krav på byggnadens energiprestanda. Därför beror det på byggnadens storlek om BBR-kravet för luftläckage gäller för byggnaden.

Även så är ett vanligt riktvärde i branschen för byggnadens lufttäthet är att komma under 0,6 l/sm² för alla nya byggnader.

Framför allt så är det kommunerna som ställer krav på om byggnaden ska lufttäthetsprovas som en del i kontrollplanen i bygglovet.

När ska lufttäthetsprovning utföras?

För det första ger en lufttäthetsprovning ett kvitto på byggnadens lufttäthet inför ett slutbesked, vilket kommunen ofta ställer krav på. Det vill säga att när byggnadens energianvändning ska verifieras med beräkning så ska resultatet från lufttäthetsprovningen läggas in i beräkningen.

För det andra bör en lufttäthetsprovning utföras tidigt i byggprocessen innan invändiga skivmaterial har monterats på väggarna. Då har man chansen att enklare åtgärda eventuella läckage i tätskiktet.

Diplomerad luftäthetsprovare

Vi har genomgått utbildning där vi praktiskt har visat upp att vi kan utföra en lufttäthetsprovning enligt regelverket ByggaL och standarden ISO 9972 och att vi kan lokaliserar eventuella luftläckage samt presentera mätresultatet i ett protokoll.

Ihop med våran breda erfarenhet inom byggnad, installation och energi så har vi förståelse för hur en byggnad fungerar i helhet. Framför allt så innebär det att ni kan känna er trygga med att vi vet vad vi gör.

Kontakta oss för offert!

Vi tar fast pris för lufttäthetsprovningar där följande ingår. Men vi kan självklart skräddarsy lösningar också i ett fat pris.
– Framkörningsavgift
– Lufttäthetsprovning
– Läckagesökning 1 timme
– Presentation av mätresultat i protokoll

För mer information om lufttäthetsprovning

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan